Hoppa till innehållet
ÖoB Logotyp

Priset är skillnaden

Du har inga sparade favoriter

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss per e-post: kundtjanst@runsvengruppen.com

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Runsvengruppen/ÖoB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas.

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan samla in personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter, registrerar ett konto i vår kundklubb, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du exempelvis använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du nedan.

Källa för insamling: Företag som erbjuder betallösningar, t.ex. Klarna
Typ av personuppgifter: Ditt namn, köp- och betaluppgifter

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I kommande avsnitt förklarar vi vilka personuppgifter vi använder och varför vi använder dem. För att vara extra tydliga ger vi också exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet. I sammanställningen ser du också vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 

1. DITT KÖP

Behandlingar som utförs för ändamålet

 •  Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag samt eventuell delning av personuppgifter med företag som erbjuder betallösningar, t.ex. Klarna).
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer
 • Födelsedatum eller personnummer (endast om viktigt för säker identifiering)
 • Betalningsuppgifter
 • Köpuppgifter, t.ex. köpt vara, köptillfälle eller tidpunkt
 • Vi behandlar bara de personuppgifter som krävs för att hantera det relevanta ärendet.

Laglig grund

 • Köpeavtalet som vi har ingått, eller kommer att ingå, med dig

Lagringstid

 • Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

2. KUNDSERVICEÄRENDEN, REKLAMATIONER OCH GARANTIER

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Du kan kontakta vår kundservice eller kontakta oss via sociala medier. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi dock behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Besvara förfrågningar om våra produkter och vår verksamhet, t.ex. gällande sortiment eller öppettider.
 • Hantera reklamations- och garantiärenden.
 • Hantera försäkringsärenden rörande produkt.
 • Hantera andra supportärenden av teknisk karaktär eller dylikt.
 • Kontakten sköts via e-post, telefon och i vissa fall sociala medier. I vissa pågående ärenden kan vi komma och kontakta dig. 

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer
 • Födelsedatum eller personnummer (endast om viktigt för säker identifiering)
 • Betalningsuppgifter
 • Köpuppgifter, t.ex. köpt vara, köptillfälle eller tidpunkt
 • Annan ärenderelaterad korrespondens
 • Vi behandlar bara de personuppgifter som krävs för att hantera det relevanta ärendet.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

Lagringstid

Senast 12 månader efter avslutat ärende.

 

3. MARKNADSFÖRING

Vi vill se till att våra kunder får ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter. För att kunna skicka marknadsföring till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att dra tillbaka ditt medgivande för vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt upp i dokumentet).

Är du medlem i vår kundklubb? Då gäller informationen under rubriken ”Kundklubb” istället.

Behandlingar som utförs för ändamålet

Direktmarknadsföring via post, e-post eller i andra digitala kanaler. Exempelvis riktade erbjudanden i form av veckans annonsblad, nyhetsbrev eller marknadsföring i sociala medier.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kön
 • Ålder
 • Bostadsort/Postadress

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring om ÖoB och våra produkter.

Lagringstid

Tills du drar tillbaka ditt medgivande för vår marknadsföring, t.ex. avanmäler dig i vårt nyhetsbrev eller väljer att inte längre följa oss på sociala medier.

 

4. KUNDKLUBB

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas särskilt till dig. För att kunna administrera ditt medlemskap och skapande av din medlemssida, hantera dina förmåner och erbjudanden samt kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Registrering av ditt medlemskap.
 • Säkerställande av din identitet och ålder i samband med registrering av ditt medlemskap och dina köp.
 • Säkerställande av korrekta och uppdaterade uppgifter, t.ex. genom automatiska uppdateringar via SPAR.
 • Utskick av nyhetsbrev och medlemserbjudanden till dig.
 • Utskick av inbjudningar till medlemsaktiviteter.
 • Kommunikation med dig avseende utnyttjande av öppet köp.
 • Behandling av ditt telefonnummer eller personnummer för att kunna erbjuda dig ett kortlöst medlemskap.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Köphistorik

Laglig grund

Fullgörande av avtal enligt de medlemsvillkor som gäller för vår kundklubb. När det gäller behandling av ditt personnummer behöver vi detta i samband med registrering av medlemskapet utifrån vikten av säker identifiering. Vid registrering av köp, identifiering och adressuppdateringar via SPAR behövs personnumret eftersom det är klart motiverat utifrån ändamålen att kunna uppfylla åtagandena i våra medlemsvillkor och att kunna säkerställa riktiga och uppdaterade uppgifter. Läs våra medlemsvillkor här.

Lagringstid

Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

 

5. TÄVLINGAR OCH UTLOTTNINGAR

Ibland vill vi ge våra kunder möjlighet att vinna och vara med i utlottningar om fina priser som vi har. I samband med en tävling eller utlottning kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Registrera och administrera ditt deltagande i tävlingen eller utlottningen.
 • Kommunicera med dig innan och under tävlingen gällande frågor som rör detta.
 • Vi lämnar ut dina personuppgifter till samarbetspartners som erbjuder priser i en tävling.
 • Utse vinnare.
 • Följa upp genomförd tävling eller utlottning för att utvärdera i utvecklingssyfte inför kommande event och seminarier.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Tävlingsbidrag
 • Utvärderingar

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera tävlingar och utlottningar.

Lagringstid

Senast 6 månader efter avlutad tävling eller utlottning. Vi kan dock spara dina tävlingsbidrag och utvärderingar (ej kopplade till individ) i enlighet med gällande villkor för tävlingen/utlottningen.

 

6. UPPFYLLA KRAV I RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om vi t.ex. upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Ev. korrespondens med oss
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Betalningsuppgifter
 • Behandling av dessa personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla krav i en rättslig förpliktelse.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

I enlighet med de preskriptionstider som anges i relevant lag. Enligt bokföringslagen har vi t.ex. skyldighet att spara uppgifter om våra transaktioner i 7 år.

 

7. UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅR VERKSAMHET

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder
 • Bostadsort
 • Resultat från kundundersökningar
 • Tekniska data rörande enheter som du använder och inställningar, t. ex. språkinställning eller hur du interagerat med oss

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lagringstid

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.

 

8. SÄKERHETSARBETE OCH FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK ELLER FÖREBYGGA, FÖRHINDRA OCH UTREDA BROTT

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss, både i varuhus och på vår webbplats. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • För att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i varuhus.
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- och medlemsvillkor.
 • För att kunna skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Kamerabevakning för att kunna säkerställa våra kunders och våra medarbetares trygghet i varuhusen samt för att förebygga, förhindra och utreda brott.

Kategorier av personuppgifter

 • Videoinspelningar från kamerabevakning i varuhusen.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Laglig grund

Vårt, våra medarbetares och våra kunders berättigade intresse av att kunna ha ett systematiskt säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

Lagringstid

Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. Bilder från kamerabevakning sparas i 30 dagar. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller om vi upptäcker att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina kontaktuppgifter med en tredje part, förutom då det föreligger ett lagligt skäl till din behandling, såsom i ett försäkringsärende, bankärende, eller om det handlar om eftermarknad.

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra IT-system (t.ex. support av kundtjänst) eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Företag som erbjuder betallösningar, t.ex. Klarna

Utöver detta kan vi dela dina uppgifter inom Runsvengruppen/ÖoB i den mån det är aktuellt och till andra tjänsteleverantörer, t.ex. sociala medieplattformar där vi erbjuder kontakt med vår kundservice.  

 

Tredjelandsöverföringar

När vi använder sociala medieplattformar för att du ska kunna kontakta vår kundservice kan detta ibland innebära att dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför kontrollerat att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield (när personuppgifterna överförs till USA). I övrigt kommer vi ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på  kundtjanst@runsvengruppen.com. Har du ytterligare frågor angående dina rättigheter, kontakta Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).