Hoppa till innehållet
ÖoB Logotyp

Priset är skillnaden

Du har inga sparade favoriter

Pressmeddelanden

2018-12-22

ÖoB fortsätter att satsa på tystare och mer miljövänliga fyrverkerier

Fyrverkerier är starkt förknippat med nyårsfirandet och är till stor glädje för många. ÖoB har under många år sålt fyrverkerier till nyårshelgen och är en naturlig inköpsplats för många kunder då efterfrågan av fyrverkerier är stor. Under åren har företaget byggt upp en gedigen erfarenhet kring försäljning och säkerhet kopplat till fyrverkerier, både gällande försäljningsstället likaväl som användningen av produkterna. Under 2017 påbörjade vi vår satsning på tystare och mer miljövänliga produkter, ett arbete som fortsatt kontinuerligt därefter.

– Vi och vår leverantör har tillsammans tagit till oss av de synpunkter som finns från bland annat djurägare och de miljöaspekter som är kopplade till fyrverkerier och har tillsammans med vår leverantör ett kontinuerligt arbete med att utöka sortimentet med fler tystare fyrverkerier säger Fredrik Johanson, kommersiell chef på ÖoB.

I Sverige är det lagligt att sälja, köpa och avfyra fyrverkerier. Däremot är det endast tillåtet att avfyra fyrverkeri på nyårsafton, påsk och valborgsmässoafton. Säkerheten är en viktig aspekt när det kommer till fyrverkerier och ÖoB utbildar fortlöpande sin personal av experter och försäljningen sker under kontrollerade former i säkerhetsklassade lokaler under en begränsad tid (27 - 31 december).

Varje gång ÖoB säljer fyrverkerier till sina kunder medföljer också en folder framtagen av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med tips och råd för en säker hantering.

Till vår glädje har efterfrågan på tystare fyrverkerier ökat och vi fortsätter vår satsning på ett sortiment med tystare fyrverkerier. ÖoB:s målsättning är att skapa en situation där fler kan njuta av festliga fyrverkerier under kontrollerade former vid nyårsfirandet med hänsyn tagen till såväl djurägare som vår miljö.

- Att avstå från försäljning är inte att ta ansvar enligt vår mening, att ta ansvar är att utveckla produkterna och fortsätta sälja under säkra och kontrollerade former tillsammans med en seriös leverantör.

ÖoB samarbetar sedan många år med Hanssons Fyrverkeri som är Sveriges äldsta fyrverkeriföretag, grundat 1888, och anslutet till SFB (Sveriges Fyrverkeribranschförbund). Allt material i produkterna är 100 procent nedbrytbart förutom det glatta pappret på fyrverkeritårtor.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta:
Fredrik Johanson, kommersiell chef ÖoB 
010-25 00 000
fredrik.johanson@runsvengruppen.com