Hoppa till innehållet
ÖoB Logotyp

Priset är skillnaden

Du har inga sparade favoriter

Pressmeddelanden

2017-12-27

ÖoB utvecklar sortimentet av fyrverkerier med tystare och miljövänliga produkter

Fyrverkerier är starkt förknippat med nyårsfirandet och är till stor glädje för många. ÖoB har under många år sålt fyrverkerier till nyårshelgen och är en naturlig inköpsplats för många kunder då efterfrågan av fyrverkerier är stor. Under åren har företaget byggt upp en gedigen erfarenhet kring försäljning och säkerhet kopplat till fyrverkerier, både gällande försäljningsstället som användningen av produkterna. Nu tar företaget ytterligare ett steg och utökar sortimentet av tystare fyrverkeripjäser samt avvecklar samtliga produkter med pinnar.

– Vi och vår leverantör har tillsammans tagit till oss av de synpunkter som finns från bland annat djurägare och de miljöaspekter som är kopplade till fyrverkerier och har därför utökat sortimentet med fler tystare fyrverkerier samt tagit bort produkter med pinnar, säger Fredrik Söderberg, VD på ÖoB.

SFB (Sveriges fyrverkeribranschförbund) beslutade 5 januari 2017 att börja avvecklingen av alla traditionella raketer med pinne och sälja slut på de lager som finns.

– Vi har gått längre än så och tar omedelbart bort alla produkter med pinnar ur vårt erbjudande detta år, säger Fredrik Söderberg.

Säkerheten är en annan viktig aspekt när det kommer till fyrverkerier och ÖoB utbildar fortlöpande sin personal av experter och försäljningen sker under kontrollerade former i säkerhetsklassade lokaler under en begränsad tid (27 december – 31 december).

Varje gång ÖoB säljer fyrverkerier till sina kunder medföljer också en folder framtagen av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med tips och råd för en säker hantering.

ÖoB:s målsättning är att skapa en situation där fler kan njuta av festliga fyrverkerier under kontrollerade former vid nyårsfirandet med hänsyn tagen till såväl djurägare som vår miljö.

– Att avstå försäljning är inte att ta ansvar enligt vår mening, att ta ansvar är att utveckla produkterna och fortsätta sälja under säkra och kontrollerade former tillsammans med en seriös leverantör. Risken är annars att försäljningen flyttar från seriösa återförsäljare till andra mindre kontrollerade kanaler då efterfrågan är både stor och konstant, säger Fredrik Söderberg.

ÖoB samarbetar sedan många år med Hanssons Fyrverkeri som är Sveriges äldsta fyrverkeriföretag, grundat 1888, och anslutet till SFB. Allt material i produkterna är 100 procent nedbrytbart förutom det glatta pappret på fyrverkeritårtor.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta:

Camilla Salomonsson VD-assistent, tel 010-25 00 104
Fredrik Söderberg, VD, tel 010-25 00 025