Hoppa till innehållet
ÖoB Logotyp

Priset är skillnaden

Du har inga sparade favoriter

Medlemsvillkor i Lågprisklubben

Medlemsvillkor i Lågprisklubben

Våra medlemsvillkor kompletteras med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och använder din personliga information samt vilken laglig grund som vi stödjer vår behandling på. Vid skiljaktigheter mellan medlemsvillkoren och vår integritetspolicy gäller informationen i medlemsvillkoren före integritetspolicyn.

För att läsa vår integritetspolicy klicka här.

Allmänt
Dessa medlemsvillkor gäller för medlemmar i ÖoBs kundklubb även kallad Lågprisklubben. Registrera ditt medlemskap via www.öob.se eller i något av våra varuhus och börja ta del av våra erbjudanden.

Medlemskapet
Ditt medlemskap är personligt och kan registreras av dig som har fyllt 16 år.

Kundklubben är ett kortlöst och digitalt lojalitetsprogram med medlemsförmåner till våra lojala kunder. Du använder ditt telefonnummer eller ID-handling för att registrera ditt medlemskap och ta del av dina medlemserbjudanden. Eftersom medlemskapet är personligt kan du behöva identifiera dig i kassan med giltig ID-handling. Tänk på att vara försiktig när du visar din ID-handling för vår varuhuspersonal.

Ansvar och medlemskapets upphörande

Vi ansvarar inte för förluster eller skador p.g.a. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap i kundklubben. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

Vi förbehåller oss rätten att dra in eller avsluta ditt medlemskap i kundklubben vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden. Vi kan också avsluta ditt medlemskap och radera alla personuppgifter som du har lämnat i samband med ditt medlemskap vid inaktivitet. Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp eller interagerat med våra annonser eller utskick under en period om 36 månader.

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Önskar du avsluta ditt medlemskap i kundklubben gör du det genom att besöka www.öob.se. Du kan även kontakta oss via: kundklubb@runsvengruppen.com eller 0771-202202.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi bara detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem. Men det är viktigt för oss att alltid respektera din integritet. Vi vill därför göra dig uppmärksam på dina rättigheter.

Du kan närsomhelst invända mot vår direktmarknadsföring.

Du kan när som helst gå ur kundklubben. Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap. Även om du går ur vår kundklubb kan vi fortsätta behandla vissa personuppgifter om dig när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har avgörande berättigade skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).

 

För övriga upplysningar vänligen kontakta:
ÖoB AB
Box 143, 596 23 Skänninge
E-post: kundklubb@runsvengruppen.com
Telefon: 0771-202202